Յուշեր, Արմէն Տատեան (1894-1975) - Տատեան Արմէն

Վերնագիր : Յուշեր, Արմէն Տատեան (1894-1975)
Հեղինակ՝ : Տատեան Արմէն
Թարգմանիչ : Այտա Մինասեան
Հրատարակութեան թուական՝ : 2018-10-31
Լեզու՝ : Հայերէն բնագիր, անգլերէն թարգմանութիւն
Տեսակ՝ : Ձեռագիր
Ամփոփագիր՝ : Արմէն Տատեանի յուշերը. մեծ մասամբ կը վերաբերին Առաջին համաշխարհային պատերազմին իբրեւ Օսմանեան բանակի սպայ Կալիփոլիի ռազմաճակատին վրայ իր անցուցած 3-էն 4 ամիսներուն։ Ուրֆացի այս հայուն ընտանիքը մեծ մասով զոհ կ՚երթայ Ցեղասպանութեան։ Յուշերուն մէջ կը կարդանք նաեւ Արմէն Տատեանին բռնած դիրքին մասին երբ կ՚իմանայ իր հարազատներուն ճակատագիրը։
Աղբիւր՝ : Հերա Նաճարեան (Լիբանան)
Առցանց հրատարակութեան թուական : 2019-12-20
Էջերու թիւ՝ : 7