Հապուսի գիւղին պատմութիւնը - Հապուսի գիւղի Հայրենասիրաց Ընկերութիւն

Վերնագիր : Հապուսի գիւղին պատմութիւնը
Հեղինակ՝ : Հապուսի գիւղի Հայրենասիրաց Ընկերութիւն
Թարգմանիչ : Տոքթ. Վաչէ Ղազարեան
Հրատարակութեան թուական՝ : Mayreni Publishing, 1997
Լեզու՝ : Հայերէն
Տեսակ՝ : տպարան «Պայքար», 1963, Պոստոն
Ամփոփագիր՝ :
Աղբիւր՝ :
Առցանց հրատարակութեան թուական : 1970-01-01
Էջերու թիւ՝ : 32